top of page

SCROLL

wedstrijd_3.jpg

VRIJWILLIGERSTAKEN GEMAKKELIJK PLANNEN & INSCHRIJVEN

Samen aan de slag met hart voor vereniging of club!

Situatie

Veel sportclubs/verenigingen bestaan al lange tijd. Bij het ontstaan van deze verenigingen en een lange periode daarna gold een sterke verbondenheid … en dus werd goed en veel samengewerkt. Dat ging vanzelf, een taak uitvoeren en/of verantwoordelijkheid nemen voelde niet als een verplichting; het was logisch.

 

In de laatste decennia is de maatschappij geïndividualiseerd. En daarnaast is veel ‘concurrentie’ ontstaan van andere activiteiten. Het oppakken van een taak is nu niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Als gevolg daarvan is ook de betrokkenheid gedaald. De opkomst tijdens een ALV is slechts een handvol en intussen zwelt de kritiek de aan op het huidige functioneren van de vereniging; een lid is een consument geworden ipv een ‘gezamenlijk ondernemer’.

 

Een vereniging is een unieke vorm met als uitgangspunt de organisatie te draaien ‘met vereende krachten’. Deze vereende krachten die nu nog actief zijn worden steeds minder in aantal (als gevolg van bijv. hogere leeftijd, verminderde conditie, afnemende passie).

 

Tareas-app

Leden, ouders en andere betrokkenen krijgen toegang tot de tareas-app die, oa:

 

 • Inzicht geeft in de openstaande taken;

 • Meldingen stuurt van openstaande taken die op korte termijn (bijv komende uur) moeten worden;

 • Voorkeuren kan opslaan per persoon;

 • Een puntensysteem kan hanteren voor het ‘verdienen’ van punten voor uitvoeren van taken;

 • Gekoppeld kan worden aan narrow-casting systeem (schermen in de kantine);

 • Inschrijving via de app voor een taak eenvoudig maakt;

 • Rekening houdt met vereisten voor een taak (bijv leeftijd van een scheidsrechter, certificaten, etc);

 • Coördinators makkelijk hun taken laat registreren;

 • Rapportages te generen (en te delen)

Belangrijkste is het makkelijk en snel kunnen inschrijven voor een taak en het overzicht hebben waar/hoe/wat allemaal aan taken moet worden uitgevoerd binnen de vereniging. Alle andere features zijn ondersteunend om dit zo goed en gebruikersvriendelijk te faciliteren.

Over Tareas

Oplossing: de tareas-app

Hoe gaat deze app helpen?

 

 • Leden gaan elkaar aanspreken en motiveren om taken op te pakken;

 • Door transparantie over alle taken wordt duidelijk dat handen uit de mouwen moeten;

 • En door transparantie wordt duidelijk wat makkelijk pas in de agenda van leden;

 • 'Samen doen’ gaat weer ontstaan;

 • Evt toepassen van een puntensysteem zorgt voor interne competitie.

Een optie is eventueel om punten te vertalen naar €’s … het niet uitvoeren van taken leidt tot een additionele contributie op jaarbasis.

 

Momenteel wordt nog veel werk (vaak nog meer werk zelfs dan voorheen) gedragen door dezelfde schouders die bovendien afnemen in aantal. Door mensen direct (face2face) te benaderen wordt nog wel enige instroom gerealiseerd. Vervolgens zijn veelal huidige functionarissen druk met het koppelen van leden aan taken. Ook bij verenigingen waar reeds een puntensysteem wordt gehanteerd. Door leden zelf te laten inschrijven gaat ook de administratieve last van de functionarissen omlaag en gaat de verantwoordelijkheid van de leden omhoog.

a55caba3acb84230b22e9060f75459fb_10_1920
Voordelen
Contact
bottom of page